Prebijmo stekleni strop: natečaj za študentke

15. april 2016

»Prebijmo stekleni strop«

Natečaj za izbor motivacijskega sporočila 

v sklopu projekta EQPOWEREC

 

 

Študentka, pozor!

 

Si aktivna pri ustvarjanju načrtov za svojo karierno prihodnost?

 

Želiš imeti pri zaposlovanju in napredovanju enake možnosti kot drugi/-e?

 

Želiš prispevati k spremembi v našem gospodarstvu?

 

Si kreativna pri ustvarjanju in izražanju svojih idej?

 

 

 

Če si na večino vprašanj odgovorila z »da«, potem se enostavno moraš prijaviti na natečaj in prispevati svojo idejo. Tvoje sporočilo lahko pomembno vpliva na ozaveščanje o problematiki neenakosti spolov v gospodarstvu.

 

 

 

 

Za kaj gre?

 

V slovenskem gospodarstvu je delež žensk na visokih in vodilnih položajih v gospodarskih in poslovnih družbah precej nižji od deleža moških. Čeprav obstajajo razlike med spoloma glede dosežkov na področju izobraževanja (pri čemer imajo ženske v povprečju višjo raven izobrazbe kot moški), le-ti niso sorazmerni s položajem žensk v gospodarskem sektorju.

 

 

 

 

Uravnotežena zastopanost in udeležba žensk in moških v procesih odločanja je načelo vključujoče demokracije in predpogoj, brez katerega ni mogoče doseči enakosti spolov.

 

 

Polna zastopanost in udeležba žensk pri odločanju v vseh gospodarskih sektorjih je ključnega pomena. Zaposlovanje in ustvarjanje karier na vodilnih položajih je problematično in tudi pomembno za prepoznavanje ovir in problemov, s katerimi se soočajo ženske v Sloveniji. Pri napredovanju na vodilne položaje se pojavljajo težave v obliki tradicionalnih stereotipnih predstav o ženskah, ki ustvarjajo t.i. »stekleni strop«. Pojem je metafora za nevidne ovire v obliki stereotipov in predsodkov, ki onemogočajo napredovanje (v tem primeru ženskam) na najvišje položaje v organizacijah (več).

 

 

Tvoja vloga?

 

Oblikovati kreativno motivacijsko sporočilo, ki lahko pripomore k izboljšanju pogojev vsem trenutnim ženskam na vodilnih položajih ter njihovim naslednicam (tebi).

 

Idejna rešitev mora ustrezno komunicirati vsebino tematike razpisa (enakost spolov v gospodarstvu v Sloveniji) v slovenskem in angleškem jeziku. Pri tem ni nujno, da gre za identičen prevod, je pa pomembno, da ostane pomen sporočila isti v obeh jezikih.

 

Ocenjevalna komisija bo prispele predloge vrednotila po naslednjih kriterijih*:

 

- lahka prepoznavnost in nezamenljivost

- jasnost in razumljivost

- izvirnost

- vrednost motivacijskega sporočila za ozaveščanje o problematiki neenakosti spolov v gospodarstvu

*Komisija bo navedenim kriterijem dodeljevala različno težo.

 

Čemu je namenjeno?

 

Namen natečaja za izbor motivacijskega sporočila je spodbuditi tebe, študentko Univerze v Ljubljani k razmisleku o problematiki neenakih možnosti za zasedanje vodilnih položajev v gospodarstvu in pomembnosti naslavljanja te problematike.

 

Trenutno stanje v gospodarstvu lahko predstavlja ovire na tvoji karierni poti, zato je pomembno, da se sama vključuješ v iskanje rešitev.

 

Na natečaju iščemo kreativno rešitev, ki nosi prepoznavno sporočilo, vezano na tematiko enakih možnosti v gospodarstvu. S prispevanjem ustreznega motivacijskega sporočila lahko pripomoreš k večji ozaveščenosti svojih vrstnic o problematiki in posledično k izboljšanju pogojev za lastno karierno pot.

 

 

Kaj je potrebno upoštevati?

 

Vsaka lahko prijavi največ eno idejo. Iz ocenjevanja bodo izločeni natečajni predlogi, ki ne bodo vsebovali vseh zahtevanih sestavnih delov, bodo prispeli po roku, ki je določen za oddajo del ali bodo smiselno in konceptualno odstopali od razpisne naloge.

 

 

In nagrada je ...

 

Na podlagi ustreznosti vsebine in izvirnosti bo izbranih sedem najboljših motivacijskih sporočil. Vseh sedem avtoric sporočil bo nagrajenih, žirija pa bo izmed njih izbrala en delo, ki bo najbolj izstopalo in ga razglasila za zmagovalnega.

 

Sedmim avtoricam izbranega natečajnega predloga bo naročnik podelil vabilo na dogodek »Zajtrk z ministrico«, ki se bo odvijal 7. septembra 2016. Nagrada vsebuje priložnost študentk, da se srečajo z dr. Anjo Kopač Mrak, ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, eno najbolj uspešnih žensk v Sloveniji z bogatimi izkušnjami na vodilnih položajih, se z njo pogovorijo in pridobijo nasvete ter predloge za lastno karierno pot.

 

Zmagovalka natečaja bo, poleg »Zajtrka z ministrico«, dobila priložnost za vključitev njenega sporočila v projekt EQPOWEREC kot podporni element pri ozaveščanju o problematiki ter šestmesečno »izkušnjo mentoriranja mlade managerke«, ki jo bo, s svojimi dragocenimi poslovnimi izkušnjami in nasveti vodila mag. Sonja Klopčič.

 

 

Ali te še kaj zanima?

 

Dodatna pojasnila v zvezi z natečajem bodo dostopna na elektronskem naslovu info@eqpowerec.si. Informacije o predstavljeni tematiki in projektu EQPOWEREC si lahko prebereš na spletni strani www.eqpowerec.si in na Facebook strani Eqpowerec.

 

Natečajne predloge sprejemamo po elektronski pošti na e-naslov info@eqpowerec.si z zadevo »Za natečaj EQPOWEREC«.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podatki o natečaju

Častna pokroviteljica: dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Naročnik: Naročnik natečaja je Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana, ki je hkrati koordinator projekta EQPOWEREC, Enakost spolov pri razdelitvi ekonomske moči: razumevanje in preseganje ovir enakosti spolov pri odločanju v gospodarstvu. Projekt poteka v okviru partnerstva med BI Norveško poslovno šolo, Združenjem Manager in Slovensko kadrovsko zvezo, pod Norveškim finančnim mehanizmom 2009-2014 in traja do 31. oktobra 2016.

Trajanje natečaja: 15. 04. 2016 - 15. 05. 2016

Pogoji sodelovanja: Na natečaju lahko sodelujejo samo študentke Univerze v Ljubljani.

 

 

Avtorske pravice

Sodelujoče študentke naročniku neodplačno, časovno in krajevno neomejeno dovoljujejo javno objavo njihovih del. Z oddano prijavo za sodelovanje v natečaju soglašajo, da v primeru, da bodo izbrane za nagrado, na naročnika prenesejo vsebinsko, prostorsko in časovno neomejene materialne avtorske pravice prijavljenega izdelka (v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah). Naročnik lahko avtorsko delo in posamezne elemente avtorskega dela uporablja izključno in neomejeno za vse svoje poslovne in druge potrebe ter za vse potrebe z naročnikom povezanih oseb v Sloveniji in tujini. Naročnik lahko pridobljene pravice prosto in samostojno prenaša na tretje osebe. Naročnik lahko avtorsko delo ali njegov del spremeni (predela ali priredi), brez kakršnekoli obveznosti do avtorice in lahko tako spremenjeno delo neomejeno uporablja. Kot predelava ali sprememba avtorskega dela (posameznih elementov ali celote) se štejejo spremembe, ki jih izvedejo organizatorji, dodajanje novih ali spremenjenih oznak, dodajanje znamk in znakov, uporabo posameznih elementov v drugih komunikacijskih produktih in orodjih. Moralne avtorske pravice na avtorskem delu so in ostanejo izključno avtoričine.

 

Strokovna komisija si pridružuje pravico, da v primeru, da nobeno od prejetih del vsebinsko in kakovostno ne ustreza, lahko nagrade za posamezno delo ne podeli. Naročnik si pridržuje pravico, da nagrajenega slogana ne uporabi.

 

Varstvo osebnih podatkov

S sodelovanjem v natečaju sodelujoče študentke soglašajo, da naročnik natečaja hrani in obdeluje njihove osebne podatke za namen izvedbe natečaja in v obsegu, ki je nujen glede na namen izvedbe. Hkrati dovoljujejo organizatorju objavo slogana ter imena in priimka na spletnih straneh Eqpowerec.

 

 

Dogodki

Facebook