Srečanje projektov in izmenjava izkušenj: GEMA in EQPOWEREC

9. oktober 2015

V petek, 9. oktobra 2015 se je vodja projekta EQPOWEREC, prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela sestala s predstavnicama Združenja delodajalcev Slovenije, Majo Šoba Tovšak in Barbaro Hrovatin (obe koordinatorki projektov na ZDS-ju). 

 

Namen srečanja je bila medsebojna predstavitev projektov s sorodno tematiko, tj. enakost spolov v gospodarstvu, izmenjava izkušenj in iskanje priložnosti za skupno sodelovanje. Na sestanku je vodja projekta EQPOWEREC nekaj besed namenila ozadju in ciljem projekta, predstavnici ZDS-ja pa sta predstavili projekt GEMA: Upravljanje s pristopom uravnotežene zastopanosti spolov, ki se izvaja s finančno pomočjo Evropske unije (program PROGRESS). Projekt GEMA se ukvarja s problematiko neizkoriščenih spretnosti visoko usposobljenih in izkušenih žensk ter  neravnovesjem med spoloma na vodstvenih položajih. Gre za dveletni program, ki ga Združenje delodajalcev Slovenije izvaja skupaj z delodajalskimi organizacijami iz  Hrvaške, Makedonije in Bolgarije (HUP, BCM in BIA), raziskovalno-razvojnim inštitutom EuroCoop in Univerzo v Wolverhamptonu. Projekt, ki je tematsko zelo blizu projektu EQPOWEREC, se za razliko od slednjega, bolj osredotoča na uravnoteženost delovnih timov. V kratkem imajo v načrtu izdati tudi krajši priročnik ter priporočila za podjetja in socialne partnerje.

 

Skozi pogovor, različna vprašanja in mnenja o ambicioznosti ter preferencah žensk pri izbiri kariere, kvotah, vkoreninjenih družbenih predsodkih in trenutni situaciji na področju enakosti spolov v gospodarstvu, se je razvila zanimiva in predvsem koristna debata, ki bo veliko doprinesla k delu in razvoju obeh projektov, kot tudi k reševanju problematike v Sloveniji.

 

*Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela je v letošnjem letu opravila intervju s prof. dr. Silke Machold iz Univerze v Wolverhamptonu, za raziskavo znotraj projekta GEMA, katere namen je dokazati pozitiven vpliv uravnotežene zastopanosti spolov.

Dogodki

Facebook