Spolna uravnoteženost je koristna za posel

4. november 2015

Na novinarski konferenci projekta Vključi.vse je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anja Kopač Mrak, v luči problematike neenakomerne porazdelitve spolov na mestih odločanja, poudarila, da spolna uravnoteženost v upravah vpliva na bolj učinkovito delovanje podjetij in sprejemanje boljših odločitev znotraj uprave. 

 

Da bi se stanje na tem področju v Sloveniji lahko izboljšalo, bo potrebno slediti praksam drugih držav. Primeri zaenkrat kažejo, da se situacija spremeni samo tam, kjer so pogoji predpisani v zakonodaji. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti tako že pripravljajo vsebinsko podlago za pripravo osnutka zakona, ki bo uredil področje uravnotežene zastopanosti žensk in moških na mestih odločanja. Dr. Anja Kopač Mrak: »Naš cilj je nekoliko ambicioznejši od minimalnih zahtev direktive, saj je v Sloveniji podjetij, ki bi jih zavezovala direktiva, manj kot 20. Seveda pa bomo pri pripravi zakona sodelovali s stroko.«

 

 

Povzeto po spletni strani MDDSZ

 

Dogodki

Facebook