Reportaža z ladijske delavnice na Norveškem

29. junij 2016

 

Reportaža z ladijske delavnice na Norveškem

 

V času od 19. do 22. junija 2016 smo se predstavniki raziskovalne skupine na projektu EQPOWEREC iz Fakultete za družbene vede, skupaj s predstavnicama partnerja Združenja Manager, udeležilI dvodnevne ladijske delavnice na Norveškem. Delavnica na temo "Ženske na vodilnih položajih" je potekala v širši zasedbi, ki so jo sestavljali/-e tudi strokovnjaki/-nje iz drugih držav. Na ta način smo se seznanili s praksami, delom in stanjem na področju enakosti spolov tudi v širšem okvirju in tako pridobili še bolj jasen vpogled v našo situacijo.

 

Vodja projekta EQPOWEREC, prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela (UL FDV), vodilni strokovnjak z BI Norveške poslovne šole, prof. dr. Morten Huse in predstavnica Združenja Manager, Sonja Šmuc so s kratkimi uvodi pozdravili udeležence delavnice.

 

 

 

 

Sledile so predstavitve raziskav na temo enakosti spolov iz različnih držav:

 

- prof. dr. Gillian Warner-Søderholm (BI Norveška poslovna šola) je na vzorcu šestih držav predstavila raziskavo o makro faktorjih, ki vplivajo na uspešno implementacijo strategij enakosti spolov.

 

 

- prof. dr. Cathrine Seierstad (Univerza Queen Mary, London) je predstavila članek, ki se navezuje na profile in ozadja žensk, članic uprav na Norveškem v povezavi s kapitalom (socialnim, ekonomskim, kulturnim, simboličnim), ki pri tem igra vlogo.

 

 

- izr. prof. dr. Ljiljana Erakovič (Univerza Auckland) je na konkretnem primeru novozelandske banke predstavila uspešno strategijo uvajanja raznolikosti v upravo.

 

 

- dr. Alessandra Rigolini (Univerza v Pisi) je predstavila raziskavo o povezavi spodbud iz okolja (neobstoječe - močne) s profili žensk, ki zasedajo mesta v upravnih odborih v Italiji in kako se ti profili razlikujejo med sabo pred in po uvedbi kvot. 

 

 

V nadaljevanju je vodja projekta predstavila načrte za Zaključno konferenco in ostalo delo do konca projekta. Sonja Šmuc (Združenje Manager) je naslovila problem dvojnih standardov pri zaposlovanju, prof. dr. Cathrine Seierstad (Univerza Queen Mary) in prof. dr. Morten Huse (BI) pa sta predstavila nekatere članke, na katerih trenutno delata. 

 

 

 

 

 

Naslednji dan smo prisluhnili izkušnjam, ki jih imajo z ženskami na vodilnih položajih v drugih državah. Dr. Eythor Jonsson (Univerza na Islandiji) je predstavil islandsko izkušnjo, Randi Ib (stokovnjakinja v upravljanju upravnih odborov) pa situacijo na Danskem. K temi je prispeval tudi prof. dr. Rado Bohinc (UL FDV) s predstavitvijo izzivov pri pripravi zakona za uravnotežena vodstva po spolu v Sloveniji.

 

 

 

 

 

Sledile so predstavitve Mojce Podržaj (Združenje Manager) in mag. Jasne Mikić (UL FDV) na temo vtisov generacije Y o tematiki enakosti spolov, dr. Alessandre Rigolini (Univerza v Pisi) in izr. prof. dr. Eskila Goldeng (Visoka šola JV Norveške) o tem, ali so ženske boljše pri ustvarjanju "poti" do najvišjih položajev kot moški in izr. prof. dr. Andreja Rusa (UL FDV) ter dr. Helene Kovačič (UL FDV) o trenutno aktualni raziskavi na projektu EQPOWEREC o ženskah v nadzornih svetih v Sloveniji.

 

 

 

V sklopu zadnjega dne smo se sestali z dr. Mari Teigen, vodjo raziskovalnega inštituta za enakost spolov na Norveškem in vodjo projekta CORE, ki nam je predstavila proces sprejemanja kvot na Norveškem, ovire in težave na katere so naleteli ter pričakovanja glede sprememb zaradi zakonodaje. Po sestanku smo se odpravili na srečanje s Silvijo Seres, članico (do sedaj že) 30 upravnih odborov. Seznanila nas je s svojo karierno potjo in nam predstavila svoj vidik na situacijo enakosti spolov na Norveškem.

 

 

 

 

V relativno kratkem času smo uspeli osvojiti veliko novih informacij o stanju na področju enakosti spolov na Norveškem (in drugod po svetu) ter se seznaniti z aktivnostmi in ukrepi, ki jih uporabljajo v tujih organizacijah in državah. Potovanje je bilo zelo poučno, saj nam je dalo veliko iztočnic za nadaljno delo.

Dogodki

Facebook