Predstavitev projekta EQPOWEREC na dogodku Ženske v znanosti

5. april 2016

 

V torek, 5. aprila 2016 smo se udeležili tematskega srečanja Ženske v znanosti. Dogodek je organizirala ekipa EURAXESS Slovenija, na njem pa so posamezniki/-ce iz različnih sfer prispevali/-e svoja mnenja in izkušnje na temo izzivov, s katerimi se srečujejo ženske v znanosti.

 

Po uvodnem pozdravu je mag. Peter Volasko iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport predstavil strategijo (v pripravi), ki bo obravnavala enake možnosti. Nadaljevala je ga. Uršula Konečnik, predstavnica Komisije za ženske v znanosti (ekspertno telo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport), ki je podrobneje predstavila aktivnosti Komisije ter vsebino prihajajočega dokumenta s smernicami. O izkušnjah zaposlovanja žensk v podjetju Lek je spregovorila dr. Darja Ferčej Temeljotov, ki pravi, da so v njihovem podjetju zelo naklonjeni mobilnosti raziskovalk in jo tudi spodbujajo (znotraj podjetja, ki je del mednarodne mreže Sandoz). Svoji izkušnji z mobilnostjo kariere sta nam zaupali dr. Brigita Božič (Inštitut Jožef Štefan) in dr. Maja Veselič (Filozofska fakulteta). Prvi sklop se je zaključil s predstavitvijo dela in programov iniciative EURAXESS.

 

Po odmoru so sledile predstavitve mednarodnih projektov na temo žensk v znanosti, gospodarstvu in politiki. Dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela je kot vodja projekta predstavila EQPOWEREC (namen projekta, koordinatorja, partnerje, opis dosedanjih aktivnosti) in poudarila, da je Norveška pomemben partner (in financer) projekta, saj smo se skozi njihovo izkušnjo naučili zelo veliko (kar lahko prenesemo v naše okolje). Sledila je predstavitev projekta GARCIA, ki raziskuje neenakost spolov v akademski in raziskovalni sferi ter projekta OPENN, ki se osredotoča na politično sfero problematike.

 

Dogodek se je zaključil z razpravo v občinstvu.

 

 

 

Dogodki

Facebook