Otvoritveni dogodek projekta EQPOWEREC

13. februar 2015

V petek, 13. februarja  2015 smo na otvoritvenem dogodku, ki se je odvijal na  Univerzi v Ljubljani (Balkonska dvorana) predstavili in naznanili pričetek izvedbe projekta EQPOWEREC. Projekt, ki je namenjen spodbujanju enakosti spolov pri odločanju v gospodarstvu, izvajamo v sodelovanju s partnerji, Združenjem Manager, Slovensko kadrovsko zvezo ter Norveško poslovno šolo BI v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014.

 

Projekt je vabljenim predstavnikom in predstavnicam iz poslovnega, političnega in akademskega okolja ter medijev predstavila vodja projekta prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, s pozdravnimi nagovori so projekt podprli predstavnik norveške ambasade g. Arild Moberg Sande, častna pokroviteljica projekta dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter dr. Dragan Matić, predstavnik skupine prijateljstva z Norveško.Na dogodku je profesor dr. Morten Huse iz poslovne šole BI predstavil izkušnjo norveškega povečanja  enakosti spolov na odločevalskih položajih v gospodarstvu. Sledila je novinarska konferenca, na kateri so predstavniki partnerjev na projektu predstavili projekt širši javnosti. 
 

 

Mojca Podržaj, Združenje Manager. Foto: Ada Cajnko, Ana Grošelj.

 

Dr. Cathrine Seierstad (levo), dr. Gillian Warner Søderholm (desno), BI Norveška poslovna šola. Foto: Ada Cajnko, Ana Grošelj.

 

Dr. Boris Dular, Slovenska kadrovska zveza. Foto: Ada Cajnko, Ana Grošelj.

Prof. dr. Morten Huse, BI Norveška poslovna šola. Foto: Ada Cajnko, Ana Grošelj.

 

 

Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, Fakulteta za družbene vede; Arild Moberg Sande, veleposlaništvo Kraljevine Norveške; dr. Anja Kopač Mrak, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pokroviteljica projekta; dr. Dragan Matić, Skupina prijateljstva z Norveško; dr. Morten Huse, Norveška poslovna šola BI, oddelek za komuniciranje in kulturo. Foto: Ada Cajnko, Ana Grošelj.

 

Dogodki

Facebook