[NORVEŠKA: 2.dan] EQPOWEREC konferenca

26. avgust 2015

Konferenca z naslovom "Oblikovanje prihodnosti žensk v upravnih odborih 2015" je potekala na BI Norveški poslovni šoli. Razdeljena je bila v štiri sklope, in sicer: poslovni, B2B, politični in kadrovski (upravljanje s človeškimi viri). 

 

 

 

V prvem sklopu "Business First" je prof. dr. Morten Huse predstavil pozitiven pogled na tematiko enakosti spolov s predavanjem "We can shape the future of women on boards and in top management teams". V predavanju se je skliceval na svojo knjigo Getting Women on to Corporate Boards: A Snowball Starting in Norway.

 

 

 

 

Sledilo je predavanje prof. dr. Aleksandre Kanjuo Mrčela (vodje projekta) o kvotah in njihovem pomenu. Razložila je, kako tej ideji sprva ni nihče naklonjen, vse dokler ne začnejo opažati pozitivnih sprememb, zato jih tudi poimenuje "nujno zlo". Kvote niso rešitev, so le korak v pravo smer - sredstvo, ki nam odpre oči, da vidimo situacijo, takšno kot je.

 

 

 

 

Prvi sklop je zaključila prof. dr. Cathrine Seierstad s predavanjem o nujnosti razumevanja akterjev, vpetih v procese odločanja in njihovo motivacijo. Prikazala je tudi primerjavo različnih iniciativ za doseganje enakosti spolov v gospodarstvu znotraj štirih držav (Nemčija, Velika Britanija, Norveška in Italija).

 

 

 

Po končanem prvemu sklopu so sledila vprašanja sodelujočih.

 

 

V drugem sklopu "Business to Business Roundtable" so sodelovali:

- Turid Solvang (Styreinstitutt in Ecoda): poudarek na tem, da kvote brez sankcij nimajo učinka.

- Sonja Šmuc (Združenje Manager): o tem, da imamo dobre pogoje, da bi vpeljali enakost spolov v gospodarstvo, da je večina ljudi za priporočila, ne pa za zakon o kvotah in da imamo dober srednji management (45% žensk), ki pa se ne povzpne do najvišjih položajev.

- prof. dr. Rado Bohinc (UL, FDV): o potrebnih spremembah za izboljšave v upravljanju, o trenutni zakonodaji o enakosti spolov v gospodarstvu, ki ni obvezna in sankcionirana ter o predlogih za nadgradnjo norveškega zakona o spolnih kvotah.

 

 

 

 

 

Tretji sklop "Political Debate" je otvorila vodja projekta, prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, ki je predstavila projekt EQPOWEREC skozi 3 ključne dogodke, vezane na politične akterje.

Sledili so govorci:

- Peter Sørlien (Ministrstvo za otroke in enakost)

- prof. dr. Cahtrine Seierstad (Univerza Queen Mary)

- Therese Tørlen (BI Norveška poslovna šola/Telenor)

 

 

 

 

Četrti sklop z naslovom "HR and diversity" sta s tematiko o multikulturalizmu pričeli Laxmi Akkaraju (podpredsednica Global Sourcing, EVRY) in prof. dr. Laura Travik (BI Norveška poslovna šola). 

Debati so se pridružili:

- Barbara Luckmann Jagodič in Nejc Jaka Sekula (Slovenska kadrovska zveza): poudarila sta pomembnost kulture v podjetju in integracije enakosti (spolov) z mentorstvi in drugimi podpornimi aktivnostmi.

- Mojca Podržaj (Združenje Manager): o sponzorstvu kot orodju za doseganje enakosti spolov v gospodarstvu, prednostih za sponzorja in sponzoriranca. 

 

 

 

 

Konferenca nam je omogočila dober vpogled v tematiko enakosti spolov v gospodarstvu skozi različne perspektive. Na podlagi vseh novih in koristnih informacij so se nam začela porajati nova vprašanja, poleg tega pa smo imeli možnost predstaviti tudi našo izkušnjo, jo primerjati z ostalimi in na ta način poiskati ustrezne ukrepe za naše poslovno in politično okolje.

 

Dogodki

Facebook