Ministrstvo pripravlja zakon za uvedbo kvot

13. marec 2015

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je danes na skupni seji Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti ter Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide predstavila tematiko spodbujanja in krepitve enakosti spolov v Sloveniji, s posebnim poudarkom na novem nacionalnem programu, ki je v pripravi.

 

Komisija za peticije ter človekove pravice in enake možnosti ter Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide sta sprejela zelo pomemben sklep za razvoj enakosti spolov v Republiki SlovenijiOmenjeni sklep nalaga Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da pripravi zakonsko podlago za uvedbo kvot manj zastopanega spola v upravnih in nadzornih odborih gospodarskih družb. Spodbujanje uravnotežene zastopanosti žensk in moških v procesih odločanja v gospodarstvu je trenutno med prioritetnimi temami Republike Slovenije na področju enakosti spolov. Je tudi eden od ključnih ciljev nacionalnega programa za enake možnosti žensk in moških 2015-2020, ki je v postopku priprave (vir: spletna stran MDDSZ).

 

Člani projektne skupine EQPOWEREC smo zelo zadovoljni s pozitivnim izidom iniciative za povečanje enakosti spolov v gospodarstvu v Sloveniji.

 

                             

Več najdete na spletni strani MDDSZ.

Dogodki

Facebook