Dogodek Bitka za talente

23. november 2015

 

 

Na Fakulteti za družbene vede je v četrtek, 19. novembra 2015 potekal dogodek »Bitka za talente«. Dogodek je nastal v sklopu projekta EQPOWEREC, s sodelovanjem koordinatorja projekta Univerze v Ljubljani (FDV) in Slovenske kadrovske zveze, partnerja projekta.

 

 

 

Nanj so bili povabljeni predstavniki/-ce kadrovske stroke, najvišji/-e kadrovski/-e menedžerji/-ke, ki so hkrati člani/-ce Slovenske kadrovske zveze. Namen dogodka je bil predstaviti tematiko enakosti spolov v postopkih kadrovanja in skozi delavnice pripomoči k večji ozaveščenosti strokovnjakov/-inj o nezavednih stereotipih.

 

 

Dogodek se je pričel z uvodnima pozdravoma Barbare Luckmann Jagodič, predstavnice Slovenske kadrovske zveze in dr. Aleksandre Kanjuo Mrčela, vodje projekta EQPOWEREC. Sledila je prva delavnica, na kateri so udeleženci/-ke izbirali/-e vodstveni tim na podlagi namišljenih primerov kandidatov in kandidatk z različnimi kompetencami. Šlo je za nalogo, pri kateri je bil cilj opazovati kadrovike pri razmišljanju, tehtanju kriterijev in sprejemanju odločitev. Želeli smo izvedeti, kaj vse jim je pomembno pri njihovi odločitvi in čemu dajejo poudarek. 

V nadaljevanju je dr. Barbara Lužar, raziskovalka na projektu, prikazala dobre prakse kadrovanja na primeru globalnega norveškega podjetja Telenor, ki je zelo uspešno pri uresničevanju načela enakih možnosti za svoje zaposlene. Poudarila je ključne korake za uveljavitev enakosti spolov na mestih odločanja: podporo in zavezo najvišjega vodstva, zadolžitev oseb za uveljevitev sprememb na tem področju in določitev dosegljivih in merljivih številčnih ciljev. 

V drugem delu dogodka so udeleženci/-ke poročali/-e o svojih metodah, tehnikah in pristopih k reševanju problematike neenakosti spolov pri kadrovanju. Zanimale so nas njihove obstoječe (uspešne) prakse v podjetjih in izzivi s katerimi se spopadajo. 

 

 

 

Program se je zaključil z debato o tem, da je potrebno spodbuditi organizacijske spremembe, da bi lahko dosegli enakost spolov ter da obstajajo nezavedni predsodki, na katere moramo biti pozorni.

 

Vodja projekta je predstavila tudi časovnico prihajajočih dogodkov na projektu:

 

4. marec 2016: Dogodek z Združenjem Manager

8. marec 2016: Posvet v Državnem svetu

7. september 2016: Zaključna konferenca 

 

Na podlagi izpolnjenih vtisov smo izvedeli, da so bili udeleženci/-ke z dogodkom zelo zadovoljni/-e, predvsem zaradi obravnave pomembne tematike. Všeč jim je bil način dogodka v obliki interaktivnih delavnic, poleg tega pa so nam zaupali, da so z veseljem prisluhnili izmenjavi dobrih praks. Delavnice so se jim zdele tudi koristne, saj so pridobili/-e drugačen pogled na svoje delo.

 

 

 

Dogodek je bil namenjen tako ozaveščanju kadrovikov o nezavednih stereotipih, kot tudi pridobivanju informacij iz prve roke o postopkih kadrovanja, ki jih bomo uporabili v raziskovalne namene na projektu. 

 

Vsem udeležencem/-kam se še enkrat lepo zahvaljujemo za njihov doprinos.

Foto: Primož Hrvacki, FDV

Dogodki

Facebook