Dan žena prinesel napoved zakonske regulative na področju enakosti spolov v gospodarstvu

8. marec 2016

 

Državni svet Republike Slovenije je danes v organizaciji projekta EQPOWEREC gostil podpornike enakosti spolov na slovenskem gospodarskem področju. Osrednja tematika posveta »Enakost spolov pri razdelitvi ekonomske moči« je bila pomembnost uravnoteženosti na položajih odločanja in prihajajoča zakonska podlaga, ki bo urejala to področje.

 

Univerza v Ljubljani, skupaj s partnerji: Združenjem Manager, Slovensko kadrovsko zvezo ter Norveško poslovno šolo BI, deluje v okviru projekta EQPOWEREC (več), ki ureja področje enakosti spolov pri odločanju v gospodarstvu. Lani sprejet predlog za pripravo zakonske podlage za uvedbo kvot manj zastopanega spola v upravnih in nadzornih odborih gospodarskih družb (več) je podlaga za osnutek zakona o ukrepih, ki bodo v Sloveniji spodbujali enakost spolov na mestih odločanja v gospodarstvu. Pripravlja ga delovna skupina, v sestavi: mag. Maruša Gortnar, dr. Sonja Robnik, Nina Samec Hartman (Sektor za enake možnosti, MDDSZ), prof. dr. Rado Bohinc ter prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela (UL, FDV) in je bila v začetku marca 2016 tudi predmet razprave v širši delovni skupini, v katero so bili povabljeni predstavniki in predstavnice slovenskega gospodarstva. Na današnjem posvetu v Državnem svetu RS so članice in člani projekta in pomembni predstavniki panela želeli opozoriti na problematično stanje v naši državi in hkrati predstaviti stališča do enega izmed podpornih ukrepov - zakonodaje, ki bi lahko pomagala pri doseganju cilja – večje enakopravnosti po spolu na mestih odločanja.

 

Kvote pomagajo, a ne rešijo problema

Branko Šumenjak, podpredsednik Državnega sveta RS je s svojim uvodnim pozdravom prvi spregovoril o pomembnosti praznika, ki ga praznujemo danes in poudaril, da je enakost spolov »pomemben del načrtov za oživitev gospodarstva«. Dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in tudi sponzorka projekta EQPOWEREC, je v uvodnem nagovoru pojasnila, kako ni več opravičljivih razlogov, da je stanje na najvišjih položajih v Sloveniji takšno kot je, saj so vsi argumenti o materinstvu, pomanjkanju ambicij, itd. že preživeti. »Enakost spolov je eno temeljnih načel demokracije«, pravi. Ravno zato na sektorju za enake možnosti v sklopu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravljajo zakonodajo, ki bo naslavljala tovrstne težave in jih tudi primerno sankcionirala. Z uvodnimi pozdravi je zaključila vodja projekta prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, ki je povzela, da so ovire, s katerimi se spopadamo »organizacijske in institucionalne narave« in da »kvote niso cilj zase«. Gre za to, da je potrebno doseči spremembe, tako v družbi, kot tudi v organizacijah, kvote pa lahko predstavljajo »pospeševalec teh sprememb«.

 

 

V sklopu panela je prva spregovorila mag. Marija Lah, državna svetnica in predsednica Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in predsednica Trgovinske zbornice Slovenije, ki je s sodelujočimi delila svojo izkušnjo, ki jo je imela kot ženska v upravi največje slovenske gospodarske družbe in izrazila svojo zadržanost glede kvot na splošno. Če se izkaže, da so ovire za majhno udeležbo žensk na vodilnih položajih nevidne, torej da obstaja t.i. »stekleni strop«, potem pričakuje pozitivne posledice zakona, vendar meni, da so kljub kvotam ženske tiste, ki morajo prevzeti iniciativo.

 

Prof. dr. Morten Huse iz BI Norveške poslovne šole je nastopil kot drugi panelist in predstavil primer Norveške, ki je kot ena prvih držav uvedla 40-odstotne kvote v gospodarstvu že leta 2008. Tudi on opozarja, da »zakon ne reši vseh aspektov neenakosti spolov« in da so to postopki, ki zahtevajo čas. Po njegovem mnenju je zato nujno, da se pričnemo s tovrstnimi izzivi ukvarjati čim prej. Posledice, ki jih lahko pričakujemo po uvedbi kvot pa se poznajo, ne samo pri ženskah, ampak predvsem v gospodarstvu in v družbi. Njegovo misel je nadaljevala Sonja Šmuc, izvršna direktorica Združenja Manager, ki pravi, da »naša družbena infrastruktura izjemno podpira enakost spolov« in s številkami ponazorila kako močno bi sprememba v sestavi bolj uravnoteženih vodstev pripomogla k povišanju BDP-ja. Sekcija managerk Združenja Manager je naklonjena zakonodaji o uravnoteženih vodstvih, saj je med njimi čedalje bolj prisotno zavedanje, da po naravni poti ne bomo kmalu prišli do želene spremembe.

 

Smiselno je prehodno obdobje

Prof. dr. Rado Bohinc, dekan Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in član projektne skupine EQPOWEREC, se je dotaknil nekaj ključnih vprašanj, ki se konkretno navezujejo na osnutek prihajajoče zakonodaje: ali so dovolj samo priporočila na to temo, oz. ali je potreben zakonski zapis, za kateri sektor naj bi veljala zakonodaja (samo za zasebni ali tudi javni), komu bo namenjena, kolikšen procentualni delež naj obsega ter kakšne vrste gospodarskih družb naj zajema. Vse to so vprašanja, okoli katerih se snovalci zakona (tudi on med njimi) usklajujejo in posvečajo s ciljem, da bi pripravili kar se da učinkovito zakonsko podlago za urejanje neenakosti spolov v gospodarstvu.

 

Cvetka Selšek, predsednica upravnega odbora SKB, je kot izkušena ženska, ki je del svoje kariere preživela v politiki in del v gospodarstvu, poudarila kako pomembno je pri grajenju kariere mreženje, posvečenost delu, konstantno izobraževanje, izpopolnjevanje znanja, prevzemanje stvari z nejasnim izidom in biti vedno na razpolago. Svojo podporo zakonodaji je izrazila s predlogom, da se pripravi primerno prehodno obdobje, saj bi lahko v nasprotnem primeru povzročila nasprotno od tega, kar je njen cilj. Zadnja panelistka, mag. Irena Prijović, generalna sekretarka Združenja nadzornikov Slovenije, je uvodni del zaključila s komentarjem, da je potrebno pri zakonodaji upoštevati tako nadzorne svete kot upravne odbore, določiti primerno prehodno obdobje in razmišljati ne samo o sankcijah, ampak tudi o spodbudah.

 

Uvodnemu delu je sledila razprava na kateri je besedo prevzelo kar nekaj udeleženk posveta, med prvimi ministrica za obrambo Andreja Katič, ki je z govorom o pomembnosti tematike izkazala podporo projektu in prihajajoči zakonodaji, dr. Ana Hofman, vodja projekta Garcia, dr. Sonja Lokar, predsednica društva Ženski lobi Slovenije in predsednica društva Evropska mreža za enakost spolov, Maša Kociper, nekdanja poslanka in podpredsednica Zavezništva Alenke Bratušek, dr. Maca Jogan, zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani in Andreja Ilgo, predsednica društva poslovnih žensk FAM, vse z istim sporočilom: zadeve se same po sebi ne bodo kmalu spremenile, zato je potrebno uvesti ukrepe, ki bodo spodbudile te procese. Cilj posveta je bil oblikovati plodno in konstruktivno razpravo in s tem prispevati k procesu sprememb v smeri doseganja enakosti spolov na gospodarskem področju v Sloveniji, kar je bilo v sklopu dogodka tudi doseženo.

 

Reportaža z dogodka je dostopna tukaj.

 

Posnetek celotnega posveta si lahko ogledate tukaj.

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Urška Rus, Tanita Rose.

Dogodki

Facebook