2. november 2015 je Dan enakega plačila

2. november 2015

Evropska komisija prireja, že petič zapovrstjo, Dan enakega plačila in postavlja v ospredje najnovejši podatek, da ženske v EU-28 v povprečju zaslužijo 16,3 % manj kakor moški. Ta razlika je prikazana si simbolnim določanjem datuma, od katerega do konca leta, ženske »delajo zastonj«.

 

Razlika v plačilu med spoloma – povprečna razlika med bruto urnim zaslužkom žensk in moških v celotnem gospodarstvu EU – se je v zadnjih letih komaj spremenila in ostaja na približno 16 % (je za 0,1% nižja kot lansko leto). Na nivoju posameznih evropskih držav so te razlike nekoliko bolj očitne, saj segajo od 3,2 % v Sloveniji (čeprav se je, v primerjavi z lanskim letom, povečala za skoraj 1 % od 2.5 % v lanskem letu) pa vse tja do skoraj 30% (Estonija 29,9%, Avstrija 23%, Češka 22,1%).

 

Vzroki za razliko v plači so zelo kompleksni. Vežejo se na vrsto medsebojno povezanih dejavnikov, med katere spadajo:

 

- Moški še vedno v veliki večini zavzemajo najvišja delovna mesta in vodstvene položaje;

- Ženske so zadolžene za mnoga »neplačana« dela, kot so gospodinjstvo, skrb za otroke;

Ženske so večkrat odsotne z dela (zaradi zgoraj navedenih dejavnikov);

- Segregacija v izobrazbi in na trgu dela;

- Diskriminacija pri plačah.

 

Kljub temu, da je enakost spolov eno temeljnih načel Evropske unije, razlike v višini plač žensk in moških odražajo vztrajno diskriminacijo in neenakosti na trgu dela. Evropska komisija zato z različnimi ukrepi podpira učinkovito izvajanje načela enakega plačila v praksi, s ciljem, da bi čim prej zmanjšali razliko v plačilih med spoloma.

 

Več informacij je na voljo na spodnjih povezavah:

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5953_en.htm

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm#pay

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/infographs/equal-pay-day-2015/equal-pay-day/index_en.html

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/150421_en.htm

Dogodki

Facebook